Bautizo Diego

©Edi Mexia Fotógrafo en Monterrey 2019